Go to Top

MAD-skinne

Ca. 40 % af alle mænd og 30 % af alle kvinder snorker. Snorken kan være mere end blot en plage for både patienter og omgivelser. Adskillige vejrtrækningsstop resulterer i dårlig søvnkvalitet og forårsager en betydelig stresspåvirkning, der kan resultere i yderligere fysiske gener. En behandlingsmetode til afhjælpning af dette problem er MAD-skinnen, som er en dentalt forankret kæbeaktivator. Denne aktivator fremstilles individuelt via tandlægen. Præmolarer og molarer i OK og UK omsluttes af varmpolymeriseret akryl, der forstærkes med retentionsklammer på alle førstemolarer, samt lingval og facial bue på incisiverne. Patienten er ikke henvist til nasal respiration.

Dette medfører, at den accepteres bedre af patienterne og kan dermed også anvendes ved forkølelse. Retentionen af kæbeaktivatoren kan relativt nemt reguleres på retentionsklammerne.

MAD-skinnerne holder underkæben i et protruderet leje. Tungen holdes væk fra den bløde gane og svælgvæggen og holder derved de øvre luftveje åbne. Ydermere har skinnebehandlingen i flere studier vist sig ligeværdig med eller kirurgisk behandling overlegen, dog primært i relation til positive ændringer i objektive søvnvariable. Snorkeskinnebehandlingen har endvidere vist at kunne sænke blodtrykket. Behandlingen med netop MAD-skinner er enkel, non-invasiv, relativt billigt og uden alvorlige bivirkninger. Desuden er compliance ved denne behandling ligeså god eller bedre sammenlignet med CPAP ved mild/moderat OSA. Tal fra sundhedsstyrelsen viser, at mere end 100.000 danskere lider af søvnapnø, hvoraf kun 25.000 er i behandling.